หน้าเว็บ

B.O.W.

B.O.W. (Bio-Organic Weapon) คือ สิ่งมีชีวิตที่ Umbrella Corporation ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพโดยใช้ไวรัสและปรสิตชนิดต่างๆเพื่อการดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด กระหายเลือดและมีพละกำลังมากซึ่งกลายพันธุ์มาจากมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานเป็นส่วนใหญ่


B.O.W.จะจำแนกได้ดังนี้

1.Tyrant Project ได้แก่ T-001,T-002,T-078,T-091,T-092,Sergei Vladimir,T-103(Nemesis T-Type ,Ivan),T0400TP,T-104,Hypnos,Thanatos,Bandersnatch,Jabberwock S3,T-A.L.O.S.,Pluto


2.Hunter Project ได้แก่ MA-121 α,MA-121 β,MA-124 γ,MA-124 μ,MA-125 R,Enhanced Hunter,Sweeper,Hunter Elite


3.Other Project ได้แก่ Eliminator,Lurker,Plague Crawler,MA-39 Cerberus,FI-03 Neptune,Y-139 Stinger,Chimera,Adder,Yawn,Plant 43,Ivy+YX,Licker,Licker Beta,Abinoid,Anubis,Jumping Maneater,The Guardian Of Insanity