หน้าเว็บ

Tyrant T-091

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
สร้างจาก : มนุษย์
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : เสียชีวิต

T-091 เป็น Tyrant ชนิดใหม่ที่สร้างโดยใช้ tG-Virus มันเป็นขยะทดลองเนื่องจากมันไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งtG-Virusได้ถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า มันประสบปัญหาโดยมีอวัยวะโผล่ออกมาจากนอกร่างกายทำให้เป็นจุดอ่อนต่อการโจมตี ลักษณะของมันไม่เหมือนกับไทแรนท์ตัวอื่นๆ โดยจะมีหนวดแทนกรงเล็บในจุดที่เคยเป็นนิ้ว มันถูก Bruce McGivern สังหาร  ปัญหาที่มีอยู่ใน T-091 ถูกแก้ในรุ่น T-092

T-091 ปรากฎใน Resident Evil: Dead Aim