หน้าเว็บ

Hunter

ฮันเตอร์รุ่นแรก MA-121 Hunter α
Hunter เป็นสิ่้งมีชีวิตทดลองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ T-Virus เหมือนกับ Tyrant

ฮันเตอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานสองเท้ามีกรงเล็บขนาดใหญ่และฟันอันคมกริบพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน มันเป็น B.O.W. ที่ถูกออกแบบโดย Umbrella Corporation โดยการผสมระหว่างไข่ของมนุษย์ที่ปฏิสนธิแล้วโดยใส่ดีเอ็นเอของสัตว์เลื้อยคลานแล้วใส่T-Virusลงไป

ฮันเตอร์ต้นแบบหรือรุ่นอัลฟ่าปรากฎใน Resident Evil เมื่อผู้เล่นกลับมาที่คฤหาสถ์หลังจากกลับจากการสำรวจเขต Residence มาแทนที่ Zombies ในแมนชั่น ฮันเตอร์หลายชนิดปรากฎในResident Evilเกือบทุกเกม

ฮันเตอร์ถูกบันทึกว่าเป็นโบว์ของอัมเบรลล่าที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพวกมันง่ายต่อการผลิต มีความสามารถในการต่อสู้และเชื่อถือได้เมื่อสั่งมัน

ประเภทของฮันเตอร์