หน้าเว็บ

Jabberwock S3

  วันที่สร้าง : 2002
  เกิดโดย : การติดเชื้อT-Veronica
  สร้างจาก :ไม่ระบุ
  ส่วนสูง : มากกว่า4ฟุต
  จุดประสงค์ : ทดลอง
  สถานะ : เสียชีวิต
Jabberwock S3 เป็นอาวุธชีวภาพทดลองซึ่งถูกซื้อโดย Javier Hidalgo มีเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทที่พัฒนาน้อยมากแต่เป็นบริษัทคู่แข่งของ Umbrella Corporation มันมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับ Bandersnatchซึ่งเป็นB.O.W.ของอัมเบรลล่าแต่คุณสมบัติที่ได้รับจาก T-Veronica Virus มันจึงมีแขนรูปเคียวหกแขนที่มีความแข็งแกร่งเหนือชั้นและการป้องกันของมันแล้วมันจะใช้แขนเหล่านี้ปกปิดหัวใจที่ปูดออกมาทำให้กระสุนไร้ประโยชน์ไปเลย มีความฉลาดระดับสูงทำให้เข้าใจคำสั่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตนภายใต้ความหลากหลายของสถานการณ์

ปรากฎตัว

Jabberwock S3ปรากฎในตอนที่3,4และ6ของ Operation:Javier ใน Resident Evil : The Darkside Chronicles มีJabberwock S3อยู่7ตัวในเกม