หน้าเว็บ

MA-121 Hunter Beta

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การข้ามสายพันธุ์
สร้างจาก : มนุษย์และสัตว์เลี้อยคลาน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
MA-121 Hunter β เป็นฮันเตอร์มาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่ง มันใช้ข้อมูลการต่อสู้ของ MA-121 α ใน Spencer Estates มันถูกขนไปที่ Raccoon City โดยรถบรรทุกเพื่อการเก็บข้อมูลการต่อสู้ก่อนที่จะผลิตเป็นจำนวนมาก

เมื่อการระบาดของไวรัสเกิดขึ้นทั่วเมือง รถบรรทุกไม่เคยออกจากเมืองแร็คคูนเลย  Hunter กระจายไปยังพื้นที่เมืองหลายพื้นที่ หนึ่งในนั้นเป็นที่รู้จักซึ่งมีมือซ้ายที่มีขนาดใหญ่ แม้จะมีความเร็วกว่าอัลฟาและมีระบบประสาทที่ได้รับการเพิ่มเติมที่ช่วยให้มันหลบกระสุนได้แต่มันยังขาดความกล้าในการต่อสู้ การวิจัยจึงดำเนินต่อไปในการปรับปรุงรูปแบบ นอกจากนี้มันยังทรมานกับเนื้องอกที่หัวและหลังจึงปิดบังวิสัยทัศน์และกลายเป็นจุดอ่อน พวกมันมีผลข้างเคียงจากการวิจัยจึงถูกหยุดการผลิต