หน้าเว็บ

MA-124 Hunter Gamma

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การข้ามสายพันธุ์
สร้างจาก : มนุษย์และสัตว์เลี้อยคลาน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
MA-124 Hunter γ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเกี่ยวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำของ Umbrella ซึ่งต่างจาก Hunter รุ่นอื่นๆ มันไม่มีลูกตาหรือฟันแต่จะมีปากขนาดใหญ่ที่สามารถกลืนเหยื่อได้รวมทั้งมีกรงเล็บขนาดเล็กบนมือที่เป็นพังผืด พวกมันอยู่ในหลอดทดลองภายในห้องทดลองขนาดเล็กภายใน Raccoon General Hospital และมันสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเป็นน้ำบริเวณชั้นใต้ดินของโรงพยาบาล ไม่เหมือนกับการทดลองซึ่งใช้กบก่อนหน้านี้นั่นคือ Lurker

พวกมันยังมีสติปัญญามากขึ้นกว่าฮันเตอร์รุ่นก่อนแต่เนื่องจากลักษณะที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจึงเป็นเรื่องยากที่จะเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาดังนั้นจึงมีเพียงรุ่นทดลองไม่ผลิตเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังไม่สามารถอยู่ในสภาพที่ร้อนและแห้งแล้งจึงต้องเก็บไว้ในสภาพที่เป็นน้ำเท่านั้นเพียงเพื่อความอยู่รอด

แกมม่าตัวอื่นๆปรากฎอยู่ใน Resident Evil Outbreak ซึ่งไม่มีกรงเล็บและเดินสองขาเหมือนกับมนุษย์การพัฒนาไม่ค่อยต่อเนื่องซึ่งมาจากจุดอ่อนที่มีมากและการต่อสู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ