หน้าเว็บ

Pluto

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก :มนุษย์
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : เสียชีวิต
Pluto เป็นขยะการทดลองของ Umbrella ในการสร้าง B.O.W. ที่ดีที่สุด

ประวัติ

แต่เดิมมันเป็นนักโทษมีรหัสว่า α (อัลฟ่า)ที่จะกลายเป็นพลูโตที่ถูกทดลองจำนวนครั้งไม่ถ้วนอย่างมีมนุษยธรรม

ในวันแรกของการทดลอง มีการตอกแท่งเหล็กที่หน้าผากเพื่อลดความเจ็บปวด ในวันที่สี่ของการทดลอง ได้ทำการควักลูกตาออกเพื่อทดสอบการตอบสนองของประสาทสัมผัสต่างๆ

ต่อมาในการทดลอง มันมีกล้ามเนื้อมากขึ้น มีน้ำหนักตัวมากเกินเมื่อได้รับสเตียรอยด์

การทดลองถูกระงับเมื่อครบ41วันหลังจาก α หนีไป มันถูกฆ่าด้วยน้ำมือของ Bruce McGivern เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ส่งไปจับกลุ่มก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ