หน้าเว็บ

Enhanced Hunter

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การข้ามสายพันธุ์
สร้างจาก : มนุษย์และสัตว์เลี้อยคลาน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ :อาวุธชีวภาพ
สถานะ : สูญพันธุ์
Enhanced Hunter หรือ Hunter II Model ถูกพัฒนาโดย Organization ซึ่ง Albert Wesker ได้ทำงานอยู่

พวกมันถูกใช้โดยหน่วยรบพิเศษขององค์กรนี้ (H.C.F.) ในระหว่างการโจมตี Rockford Island ฮันเตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นปรับปรุงของ MA-121 Hunter α ในรุ่นนี้มีความฉลาดที่มากขึ้นกว่าของ Umbrella มันติดตามเป้าหมายผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Seeker หรือ Spotter ซึ่งควบคุมฮันเตอร์ในการกำหนดเป้าหมาย

สัตว์ประหลาดเหล่านี้ปะทะครั้งแรกกับ Claire Redfield และ Steve Burnside บนเกาะร็อคฟอร์ดหลังจากเวสเกอร์ปรากฎตัวได้ไม่นาน