หน้าเว็บ

Hunter Elite

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การข้ามสายพันธุ์
สร้างจาก : มนุษย์และสัตว์เลี้อยคลาน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Hunter Eliteเป็น Hunter ที่มีขนาดใหญ่และน่ากลัวที่สุดซึ่งถูกพัฒนาโดย Umbrella Pharmaceutical ,inc. ปรากฎอยู่ใน Resident Evil : Dead Aim

รุ่นอีลิทถูกแก้ไขและปรับปรุงเพื่อการโชว์ในเรือ Spencer Rain ทำให้มีสมรรถภาพมากกว่าฮัันเตอร์ทั่วไป อีลิทแสดงถึงความพยายามของนักวิจัยอัมเบรลล่าสาขายุโรปในการพัฒนาฮันเตอร์ซึ่งก้าวหน้ามากกว่า

อีลิทมีพลังโจมตีและความเร็วค่อนข้างมากกว่่าฮันเตอร์รุ่นก่อนๆ ต้องใช้กระสุนจำนวนมากในการจัดการมันแต่ที่มือของมันซึ่งข้างหนึ่งเป็นมือเปล่าส่วนอีกข้างหนึ่งมีกรงเล็บซึ่งทำให้ไต่กำแพงที่มีพื้นผิวเรียบแต่อาจเป็นหายะของมันที่ไม่สามารถตบด้วยมือทั้งสองข้าง ถ้าจะกำจัดฮันเตอร์ประเภทนี้ต้องใช้กระสุนประเภท.50หรือกระสุนลูกซองประเภทลูกปรายจะทำให้มันกระเด็นออกไปซึ่งสามารถยิงที่หัวและหน้าอกต่อได้ทันที