หน้าเว็บ

Sweeper

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การข้ามสายพันธุ์
สร้างจาก : มนุษย์และสัตว์เลี้อยคลาน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : อาวุธชีวภาพ
สถานะ : สูญพันธุ์
Sweeperเป็น Enhanced Hunter อีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีสีแดงอมม่วงและมีเกล็ดสีม่วงอ่อนกับตาสีแดงจึงเป็นข้อแตกต่างจากรุ่นก่อน มันจะโจมตีเหมือนกับEnhanced Hunter แต่กรงเล็บของมันจะมีพิษทำให้มันเป็นตัวอันตราย