หน้าเว็บ

Adder

Adder เป็นงูที่ติดเชื้อ T-Virus แต่ไม่ได้กลายพันธุ์และไม่ใช่งานวิจัยของ Umbrella แต่งูพื้นเมืองแถบ Arklay Mountain ชนิดนี้ติดเชื้อจากการระบาดของเชื้อโดย James Marcus พวกมันอยู่ในสนามของ Arklay Research Facility แสดงว่ามันชอบที่ชื้น พิษของพวกมันมีอันตรายเพิ่มขึ้นจากT-Virus แต่เมื่อเทียบกับ Yawn ซึ่งเป็นงูที่ได้ดำเนินการวิจัยของอัมเบรลล่า งูAdderจึงเป็นศัตรูซึ่งคุกคามได้ดีที่สุด