หน้าเว็บ

Chimera

วันที่สร้าง : ก่อนปี1998
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก : มนุษย์และแมลงวัน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Chimera เป็น B.O.W. ซึ่งถูกสร้างโดยใส่ดีเอ็นเอของแมลงวันและ T-Virus เข้าสู่เนื้อเยื่อของมนุษย์ พวกมันถูกพัฒนาใน Arklay Research Facility ซึ่งตั้งอยู่ใต้ Spencer Estate และเป็นที่อยู่ของพวกมันในช่วงการระบาดของไวรัส เนื่องจากมีลักษณะเป็นแมลงวันจึงมีความสามารถในการไต่กำแพงและเพดาน พวกมันใช้ท่ออากาศในการย้ายจากห้องทดลองไปยังที่อื่นและโจมตีด้วยเคียวที่มือของมันเอง เมื่อถูกสังหารจะทำให้สารเคมีในร่างกายไม่สมดุลทำให้ละลาย

ชิเมร่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกับ Hunter และ Tyrant ซึ่งได้ทำการตัดแต่งพันธุกรรม พวกมันไม่สามารถบินได้เพนราะขนาดปีกอันเล็กกระจิ๊ดริดของมันและขาดการพัฒนาโครงสร้างแข็งภายนอกอย่างมาก พวกมันมีสัญชาตญาณการหดตัวและฉลาดกว่าแมลงอยู่บ้าง ร่างกายของมันเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนแมลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีข้อบกพร่องหลายประการจึงไม่มีการวิจัยพัฒนาและชิเมร่าก็ไม่ได้ถึงครึ่งของไทแรนท์และฮันเตอร์จนกระทั่ง Umbrella ผลิตมันในศูนย์วิจัยต่างๆและจำกัดจำนวนน้อยซึ่งบางตัวได้พบระหว่าง Chris Redfield และ Jill Valentine บุกเข้าไปใน Umbrella Research Facility