หน้าเว็บ

Licker β

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การกลายพันธุ์
สร้างจาก : ซอมบี้
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง,อาวุธชีวภาพเพื่อการค้า
สถานะ : สูญพันธุ์
ขณะที่ความต้องการ Licker ในตลาดมืดขยายตัวสูงขึ้น Tricell ค้นคว้าและวิจัยโดยใช้ข้อมูลลิคเกอร์ซึ่งได้มาจาก Umbrella ผลที่ได้คือการใช้ Progenitor Virus ร่วมกับลิคเกอร์จนกลายเป็นลิคเกอร์ เบต้า

ชีววิทยาของลิคเกอร์ เบต้า

มันเหมือนกับลิคเกอร์ทั่วไป เบต้ายังคงตาบอดแต่ประสาทการได้ยินมีตวามละเอียดสูงช่วยให้การตามไปยังต้นเสียงง่ายขึ้น เบต้าอยู่กับเป็นกลุ่มดังนั้นมันจึงอันตรายถ้ามีเสียงของมันหลายเสียง

การฉีดโปรเจนิเตอร์ไวรัสเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับมันเพราะเหตุนี้ทำให้มันเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงไม่เหมือนกับ Zombies

สิ่งที่แตกต่างคือกล้ามเนื้อของมันเพิ่มขึ้นมากรวมถึงประสาทรับกลิ่นดีขึ้นแต่หัวใจที่ปูดออกมากลางหน้าอกกลายเป็นจุดอ่อน การฟันด้วยมีดเพียงครั้งเดียวสามารถจบชีวิตมันได้