หน้าเว็บ

Giant Moth

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก : ผีเสื้อกลางคืน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Giant Moth เป็นผลจากการทดลองกับผีเสื้อกลางคืนซึ่ง Umbrella เคยทดลอง มันติดเชื้อด้วยการติดเชื้อลำดับสอง(ทางอ้อม)

ประเภทของผีเสื้อกลางคืนยักษ์

พวกมันมีหลายประเภท

ใน Resident Evil 2 และ Resident Evil Outbreak ที่ Reseach Lab ของ William Birkin ในภาค2 พบได้ใน B5 Computer Room ซึ่งมันสร้างรังอยู๋และจะต้องถูกฆ่าเพื่อเข้าถึงพื้นที่ถัดไปและประทับลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ B4 B.O.W. Storage Room มันจะโจมตีด้วยการกัด

ในภาคOutbreak มันบินอยู่รอบๆภายในใน Central Core Chamber ซึ่งมันจะผลิตละอองพิษจากปีกของมัน บางครั้งก็จะลักพาตัวผู้เล่นหรือผู้ช่วยไปที่รัง หลังจากถูกปล่อยเป็นอิสระ ตัวละครจะติดพิษ ทั้งสองเกมนี้ก็ยังมี Baby Moth ซึ่งในภาค2จะพบหลังจากออกมาจากห้องคอมพิวเตอร์ มันจะตกลงมาจากเพดานและภาคOutbreakจะพ่นพิษใส่ผู้เล่น

นอกจากนี้ในภาค Resident Evil: Survivor มีผีเสื้อกลางคืนยักษ์ซึ่งพวกมันตัวหนึ่งเป็นตัวเดียวกับในห้องทดลองของเบอร์กิน สามารถพบมันทำรังใต้คุกที่ซับซ้ิอน

มันเป็นศัตรูที่อ่อนแอแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายจากพิษ ใช้ปืนสังหารพวกมันก็เพียงพอ