หน้าเว็บ

Halbert

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : ไม่ระบุ
สร้างจาก : แมลง
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Halbert เป็นผลการทดลองที่ล้มเหลวซึ่งปรากฎใน Resident Evil: Dead Aim พวกมันมีสองชนิดได้แก่พวกคัวเล็กๆกับนางพญา พวกตัวจ้อยจะปรากฏขึ้นเมื่อ Bruce McGivern ต่อสุ้กับนางพญาแต่เพียงแค่มีดก็ฆ่ามันได้แล้ว นางพญาจะมีจุดอ่อนที่หัวแต่ผู้เล่นต้องระวังตัวจากกรดที่ถูกพ่นและพวกตัวจ้อย