หน้าเว็บ

Hunter Delta

Hunter Δ เป็น B.O.W. ซึ่งถูกสร้างโดย Umbrella Pharmaceutical, inc เพื่อขายทอดสู่ตลาดมืด มีพวกมัน3ตัวต่อสู้กับ Chris Redfield และ Jill Valentine ในปี 2003