หน้าเว็บ

Jumping Maneater

วันที่สร้าง : 2002
เกิดโดย : ไม่ระบุ
สร้างจาก : แมงมุมกระโดดอเมริกาใต้
ส่วนสูง : ไม่ระบ
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Jumping Maneater เป็น B.O.W. ที่สร้างจากแมงมุมพันธุ์อเมริกาใต้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น มันแตกต่างจาก Web Spinner แต่ที่คล้ายกันคือปล่อยใยจากอวัยวะสร้างใยใส่เหยื่อ ขณะที่เหยื่อกำลังยุ่งกับกับใยจะเปิดช่องให้มันโจมตีเหยื่อ จัมป์ปิ้ง แมนอีตเตอร์สร้างจากแมงมุมกระโดดอเมริกาใต้ พวกมันสู้กับ Leon S. Kennedy และ Jack Krauser ใน Operation : Javier