หน้าเว็บ

Umbrella Trashsweeper

Umbrella Trashsweeper Unit
Umbrella Trashweeper เป็นหน่วยพิเศษของอัมเบรลล่า มีหน้าที่ทำลายหลักฐานเกี่้ยวกับการกระทำอันผิดกฎหมายของอัมเบรลล่า ทหารโดยส่วนใหญ่เป็น B.O.W. เรียกว่้า Cleaner แต่ผู้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์

ในปี1998 กองกำลังนี้ถูกส่งมาปฏิบัติงานที่ Sheena Island ภายใต้การควบคุมของ UT Commander เพื่อจัดการอาวุธชีวภาพและสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการระบาด