หน้าเว็บ

Benelli M4 Super 90

ประเภท : ปืนลูกซอง
น้ำหนัก : 3.82 กิโลกรัม
ขนาดลำกล้อง : 12เกจ
กระสุน : 12เกจ
ระบบการยิง : กึ่งอัตโนมัติ
ระบบปฏิบัติการ : ระบบปั๊มป์/แก๊ส
ระบบป้อนกระสุน : ลูกซองบรรจุ8นัด
Benelli M4 Super 90 หรือที่รู้จักในเกมชื่อ Riot Gun หรือชื่อ Assault Shotgun ใช้กระสุนขนาด 12 gauge ในชีวิตจริงเป็นปืนระบบกึ่งอัตโนมัติแต่ในเกมเป็นระบบปั๊มพ์

ใน Resident Evil (Remake)

Benelli M4 เป็นปืนที่ผู้เเล่นสามารถใช้ได้ใน Resident Evil (Remake) ภายใต้ชื่อ Assault Shotgun และมีทางเดียวที่จะได้รับคือจัดการหาเซรุ่มมารักษา Richard Aiken ให้ทันเวลาก่อนที่จะตายและปืนจะเป็นของเราเมื่อริชาร์ดเสียสละชีวิตช่วย Jill Valentine จาก Yawn หรือ Chris Redfield จาก Neptune อาวุธมีกระสุน 10 นัด

ใน Resident Evil 4

Riot Gun เป็นปืนลูกซองที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้ใน Resident Evil 4 สามารถซื้อได้จาก Merchant ในราคา 32,000 เปเซตา Riot Gunเป็นปืนที่ดีพอสมควรเพราะมีระยะหวังผลไกลและเล็งได้เร็ว กินเนื้อที่16ช่องหรือ8x2ในอินเวนทอรี่ของ Leon S. Kennedy

เริ่มต้น พลังโจมตี 5.0 ระยะเวลาห่างต่อนัด 1.53 วินาที ใช้เวลาบรรจุกระสุน 3.03 วินาที อัตราบรรจุ 7 นัด

เมื่ออัพเกรดเต็มที่จะมีพลังโจมตี 8.0 ระยะเวลาห่างต่อนัด 1.53 วินาที ใช้เวลาบรรจุกระสุน 1.50 วินาที อัตราบรรจุ 17 นัด

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

อาวุธชนิดนี้มีอยู่ใน Resident Evil: The Umbrella Chronicles ถูกเรียกว่า Assault Shotgun อีกครั้งหนึ่ง เป็นปืนลูกซองกระบอกที่สองที่จะได้รับ มีพลังสูงและแม่นยำแต่ข้อบกพร่องมากและบรรจุกระสุนช้า