หน้าเว็บ

C-4 Explosive

C-4 หรือ Composition 4 เป็นระเบิดพลาสติกแรงดันสูงที่เป็นที่นิยมทางทหาร

ส่วนประกอบได้แก่
       
          RDX 91%
          Di(2-ethylhexyl)sebacate 5.3%
          Polyisobutylene 2.1%
          Motor Oil 1.6%

Nicolai Zinoviev ใช้C-4ทำลาย Raccoon University