หน้าเว็บ

Piranha

วันที่สร้าง : 2002
เกิดโดย : ไม่ระบุ
สร้างจาก : ไม่ระบุ
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : ไม่ระบุ
Piranha เป็นสัตว์น้ำซึ่งปรากฎอยู่ใน Operation: Javier ถูกพบโดย Leon S. Kennedy และ Jack Krauser มันคือปลาปิรันย่าที่ติดเชื้อ T-Virus ลักษณะคล้าย FI-03 Neptune แต่มีขนาดเล็กกว่า มันสามารถกระโดดขึ้นพ้นน้ำได้และอยู่รอดได้เมื่ออยู่บนบก มีความดุร้ายมากกว่าเก่าเพราะผลของT-Virus มันถูก Javier Hidalgo ใช้เพื่อประหารชีวิตคนที่ทรยศต่อเขา