หน้าเว็บ

Pitcher Plant

Pitcher Plant เป็นพืชกินเนื้อที่จะวางกับดักให้เหยื่อตกลงไปในกระเปาะของมัน มันจะอยู่ในที่ๆมีสารอาหารสมบูรณ์ หม้อข้าวหม้อแกงลิงประเภทนี้เติบโตใน Raccoon Forest ทำให้มันได้รับเชื้อ T-Virus มันสามารถสูงได้ถึง12ฟุต