หน้าเว็บ

Smith & Wesson Model No. 3 Schofield (Broken Butterfly)

ประเภท : ปืนลูกโม่
น้ำหนัก : 788 กรัม
ความยาวลำกล้อง : 178 มิลมิเมตร
กระสุน : .45 S&W Magnum
ระบบปฏิบัติการ : Single-Action
ระบบป้อนกระสุน : ลูกโม่บรรจุ 6 นัด
Smith & Wesson Model No. 3 Schofield หรือในเกมเรียกว่า Broken Butterfly เป็นปืนลูกโม่ที่ใช้กระสุนประเภท Magnum สามารถซื้อได้จาก Mechant ในราคา 38,000 เปเซตา แต่ถ้าอยากได้ฟรีอยู่ที่ห้องที่ถูกล็อคข้างน้ำพุใน Castle Leon S. Kennedy ต้องให้ Ashley Graham เก็บมันมาให้ กินที่ 8 ช่อง (4x12) ในอินเวนทอรีของลีออน

เริ่มต้นพลังโจมตี 13.0 ความเร็วในการบรรจุกระสุน 3.67 วินาที อัตราบรรจุกระสุน 6 นัด เมื่ออัพเกรดจนเต็มพลังโจมตี 50 ความเร็วในการบรรจุกระสุน 2.33 วินาที อัตราบรรจุกระสุน 12 นัด

เมื่ออัพเกรดBroken Butterflyจนเต็มแล้วจะเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงเป็นอันดับสามในเกมรองจาก Hand Cannon และ Rocket Launcher