หน้าเว็บ

T-JCCC203

T-JCCC203 เป็นอีกประเภทหนึ่งของ T-Virus ที่ถูกทดลองโดยอัมเบรลล่า มันถูกใช้กับ Doug Frost ชายอายุ 63 ปีที่ Abandoned Hospital โดย Drug, Inc ที่ Umbrella ตั้งขึ้นเพื่อบังหน้า เซลล์มะเร็งของด็อจถูกทำลายแต่ความสุขนั้นก็จบลงเมื่อT-Virus ฆ่าเขาในเวลาต่อมา

สารเคมีตัวเดียวกันถูกใช้กับ Dorothy Lester หญิงอายุ 35 ปีซึ่งทำให้มีสุขภาพดีขึ้นจนไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ผลข้างเคียงคือเมตาบอลิซึมเพิ่มอย่างรวดเร็ว จนเรื่องนี้นำไปสู่การทำลายไวรัสและหลังจากการตายของเธอทำให้โรงพยาบาลถูกตรวจสอบ