หน้าเว็บ

Thompson (Chicago Typewriter)

ประเภท : ปืนกลมือ
น้ำหนัก : 4.8 กิโลกรัม(M1A1) 4.9 กิโลกรัม(M1928)
กระสุน : .45 ACP
ความยาวลำกล้อง : 267 มิลลิเมตร
ระบบการยิง : โบลแบ็ค,บลิสล็อค
อัตราการยิง : 600-1200 นัดต่อนาที
ความเร็วต้น : 285 เมตรต่อวินาที
ระยะหวังผล : 50 เมตร
ระบบป้อนกระสุน : แมกกาซีนยาว 20,30 นัด
                       : แมกกาซีนกลม 50,100 นีด
Thompson หรือ Chicago Typewriter ในเกมเป็นปืนกลมือที่มีกระสุนให้ใช้ได้ไม่จำกัดอยู่ใน Resident Evil 4

ในภาคของเกมคิวบ์ ปืนกระบอกนี้ขายในราคา 1,000,000 Pesetas หลังจากจบ Assignment Ada ในภาคของเครื่องพีซี,เพลยสเตชั่น 2และเครื่องWii ต้องเ้ล่นจบเนื้อเรื่อง Separate Ways จึงจะปลดล็อคเพื่อใช้ Chicago Typewriter ในเนื้อเรื่องหลัก ถ้าเล่น Assignment Ada จบจะสามารถปลดล็อคในเนื้อเรื่อง Separate Ways ราคาอยู่ที่ 30,000 เปเซตาแต่ในเนื้อเรื่องหลักราคาอยู่ที่ 1,000,000 เปเซตา

Chicago Typewriter กินที่ในอินเวนทอรี 21 ช่อง(7x3) ทำให้เป็นอาวุธที่กินที่มากที่สุดในเกมพอๆกับ P.R.L. 412

พลังโจมตี 10 อัตรายิงต่อนัด 0.10 วินาที ใช้เวลา 2.83 วินาทีในการบรรจุกระสุนแต่ไม่เคยที่จะบรรจุใหม่เลย(ถ้่าใส่ชุดมาเฟียจะมีท่าพิเศษ)เพราะกระสุนไม่จำกัดอยู่แล้ว Chicago Typewriterไม่สามารถอัพเกรดได้

Chicago Typewriterรูปแบบปกติจะเป็นรุ่นM1A1ที่มีชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่สอง ใช้แมกกาซีนยาว 30 นัด ถ้า Leon S. Kennedy สวมชุดมาเฟียก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นM1928ซึ่งมีด้ามด้านหน้าและแมกกาซีนกลม 50 นัด เมื่อใส่ชุดมาเฟีย ลีออนจะแสดงท่าทางเมื่อกดปุ่มรีโหลด

Chicago Typewriterมีพลังโจมตีและอัตรายิงสูงมาก ยิง Ganado ทั่วไปใช้แค่หนึ่งถึงสองนัดก็ตายแล้วทำให้ตายกันเป็นหมู่ภายในเสี้ยวนาที ดูรวมๆแล้วก็ก็เป็นอาวุธอันทรงประสิทธิภาพชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนกับ Red9 และ Blacktail

Thompson M1928
Thompson M1A1