หน้าเว็บ

Botanic Zombie

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อจาก T-Virus

สร้างจาก : มนุษย์

ส่วนสูง : ไม่ระบุ

จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ

สถานะ : สูญพันธุ์
Botanic Zombie เกิดจาก T-Virus ชนิดที่เติบโตในพืชที่ Abandoned Hospital ใน Raccoon Forest ได้แพร่สู่มนุษย์ทำให้ติดเชื้อ Zombie เหล่านี้มียีนของพืชอยู่ในร่างกายทำให้กลายเป็นสีเขียวและมีดอกไม้มีพิษเติบโตขึ้นจากศีรษะ พืชที่ไวรัสเติบโตขึ้นมานั้นเป้นพืชมีพิษทำให้ซอมบี้มีพิษไปด้วย