หน้าเว็บ

Brain Sucker

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก : หมัด
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Brain Sucker คือ หมัดกลายพันธุ์ขนาดยักษ์ มีลักษณะคล้ายกับ Drain Deimos มันเกิดจากการทดลองหมัดไม่ทราบพันธุ์ให้กินอาหารที่แตกต่างกันโดยอาหารทุกชนิดนั้นมีเชื้อ T-Virus ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และมีดีเอ็นเออยู่หลายชนิด ชื่อของมันถูกตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ของ Umbrella

ชีววิทยาของ Brain Sucker

Brain SuckerมีรูปแบบพฤติกรรมเหมือนกับDrain Deimos ด้วยความแข็งแกร่งและสามารถพ่นพิษใส่เหยื่อได้ พวกมันเป็นที่รู้จักกันดีในการดูดสมองของเหยื่อโดยใช้ลิ้นซึ่งแตกต่างจากDrain Deimosที่ดูดน้ำไขสันหลัง Brain Suckerมีลักษณะกล้ามเนื้อปูดออกมาจากโครงสร้าง ผิวสีเขียวอ่อน และมีสองหัว