หน้าเว็บ

Evil Shade

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อT-JCC203
สร้างจาก : พืช
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Evil Shade เป็นพืชชนิดหนึ่งที่แตกแขนงออกมาจากต้นไม้ Dorothy มันอาศัยอยู่ที่ Abandoned Hospital ใน Raccoon Forest พวกมันจะอยู่บนหลังคาของโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

พืชชนิดนี้เมื่อก่อนติดเชื้อก็ไม่ทราบว่ามันเป็นพืชชนิดใดแต่หลังจากติดเชื้อ พืชชนิดนี้จะทำการสร้างและปลดปล่อยก๊าซพิษออกมาจากดอกไม้สีส้มที่มีลักษณะโป่งๆ ก๊าซพิษชนิดนี้เป็นพิษและเอาไว้สังหารเหยื่อ ซึ่งการเติบโตอยู่บนดาดฟ้าทำให้มันมีโอกาสที่จะล่าเหยื่อได้มากขึ้น

Evil Shadeสามารถถูกทำลายด้วยการใช้สารผสมฉีดเข้าไปที่ลำต้นหรือใช้ระเบิดขวดเผามัน

มันอยู่ใน Resident Evil Outbreak - File#2 เนื้อเรื่อง Flashback