หน้าเว็บ

Giant Leech

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก : ปลิง
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Giant Leech เป็น Leech ที่ติดเชื้อ T-Virus ที่อยู่ที่ทางน้ำใต้ Raccoon General Hospital ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากปลิงของ James Marcus มันอ่อนไหวต่อไฟมาก พบอยู่ใน Resident Evil: Outbreak เนื้อเรื่อง The Hive ถ้าอยู่ห่างจากมัน มันก็จะไม่สนใจแล้วไปทางอื่น และปลิงตัวนี้ออกแรงควบคุม Leech Zombie