หน้าเว็บ

Giant Rat

Giant Rat เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ มันมักจะกลายพันธุ์แบบมั่วๆ เทียบเท่้ากับ B.O.W.