หน้าเว็บ

Giga Bite

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
เกิดโดย : การติดเชื้อT-Virus
สร้างจาก : หมัด
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Giga Bite คือหมัดกลายพันธุ์ด้วย T-Virus ทำให้ทีความสูงเกินปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลายเป็นว่ามีลำดับชั้นทางสังคม (พวกมันร่วมมือกันปกป้องนางพญา)

มันเป็นนางพญาของฝูง Mega Bite ที่อาศัยอยู่ใต้ South Raccoon Street และ Subway Station

ช่วงเหตุการณ์ Raccoon City Outbreak มันและฝูงถูกสังหารโดย Jim Chapman แต่ในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เมก้าไบต์เป็นพวกชั้นต่ำ พวกมันจะตายเพราะไม่มีการขยายพันธุ์แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าในสถานการณ์ที่เหมาะสมก็อาจมีเมก้าไบต์สักตัวเติบโตขึ้นเป็นกิกาไบต์เพื่อความอยู่รอด