หน้าเว็บ

Cleaner

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : ไม่ระบุ
สร้างจาก : มนุษย์
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทำลายหลักฐานของอัมเบรลล่า
สถานะ : สูญพันธุ์
Cleaner เป็น B.O.W. ที่เป็นเหมือนกับทหาร อยู่ในหน่วย Umbrella Trashweeper พวกมันถูกส่งผ่านทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำลายหลักฐานการกระทำผิดของ Umbrella ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ข้อมูล

ทั้งหน้ากากและชุดรวมทั้งท่าทางลักษณะของมันก็เหมือนกับมนุษย์อย่างชัดเจน ลักษณะตามธรรมชาติที่แท้จริงถูกเปิดเผยเมื่อมันถูกโจมตี มันจะเดินคล้ายลิง มันชอบใช้แขนขวาที่ยาวผิดธรรมชาติและเดินตัวงอพร้อมกับร้องเหมือนลิงขณะ เคลื่อนที่แต่เมื่อมันตายมันจะร้องเสียงโหยหวนแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ก่อนที่จะละลายลงจนไม่เหลืออะไร

มันเป็นพวกอัจฉริยะในพวกโบว์ สามารถทำตามคำสั่งและใช้อาวุธปืนได้ มันมีความรวดเร็วคล่องแคล่วกว่ามนุษย์แต่ถึงแม้จะมีข้อดีในการต่อสู้ก็ยังมีความอ่อนแอทางร่างกายเมื่อเทียบกับโบว์ตัวอื่นๆและอาจถูกฆ่าตายด้วยกระสุน ปืนพกเพียงไม่กี่นัดแต่ก็มีการโจมตีขณะเคลื่อนที่มาทดแทนทำให้เป็นตัวอันตรายระดับสุดยอด

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโบว์แต่ก็มีผู้บัญชาการเป็นมนุษย์ขณะเหตุการณ์ Sheena Island Outbreak