หน้าเว็บ

Crutch

Crutch หรือ ไม้ค้ำยัน เป็นอาวุธระยะประชิดที่พบได้ทั่วไปในทั้งใน Raccoon General Hospital และ Abandoned Hospital ในภาค Resident Evil: Outbreak และ Resident Evil: Outbreak - File#2 พลังโจมตีอยู่ที่100 ถ้าเกิดใช้ไปนานๆจะเกิดการพังและกลายเป็น Broken Crutch