หน้าเว็บ

Curved Iron Pipe

Curved Iron Pipe เป็นอาวุธที่เกิดมาจาก Iron Pipe ที่พังแล้ว พลังโจมตีอยู่ที่55 เป็นอาวุธประเภทโยน มีผลอย่างมากในการโจมตีพวกปลิงนางพญาและ Regis Licker