หน้าเว็บ

Dagger

Dagger เป็นอาวุธที่พบตรงสนามของ Spencer Estate สามารถใช้ได้ทั้ง Chris Redfield และ Jill Valentine