หน้าเว็บ

Greenhouse Plant

Greenhouse Plant
Greenhouse Plant เป็นเถาวัลย์ที่พบที่น้ำพุในเรือนกระจกของ Mansion มันติดเชื้อ T-Virus ผ่านทางน้ำ มันใช้เถาวัลย์ตีตวัดไม่ให้ผู้บุกรุกเข้ามาในห้อง มันไม่เป้นอันตรายต่อผู้ใดเลยเว้นแต่เมื่อเข้าใกล้มากเกินไปมันจะฟาดใส่ มันปกป้อง Armor Key หรือ Deathmask ตรงอีกด้านหนึ่งของน้ำพุ มีทางเดียวที่จะสังหารมันได้คือใส่ Chemical ลงในแท็งค์น้ำของน้ำพุ