หน้าเว็บ

Gulp Worm

วันที่สร้าง : 1998
เกิดโดย : การติดเชื้อ T-Virus
สร้างจาก : ไส้เดือน
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Gulp Worm เป็นไส้เดือนที่มีการติดเชื้อ T-Virus มันล่าโดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีความไวมากด้วยการจับแรงสั่นสะเทือนของเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ถ้ามันรู้สึกถึงเหยื่อ มันจะพุ่งเข้าหาเป้าหมาย โดยปกติมันจะขึ้นมาบนดินหรือไม่ก็กินเหยื่อเข้าไปเลย

ใน Resident Evil - CODE : Veronica มันปรากฎตัีวสองครั้งที่คุกของอัมเบรลล่าบน Rockford Island ในครั้งแรกมันปะทะกับ Claire Redfield ขณะสำรวจสนามฝึกทหาร มันก็ถูกสังหารโดย Chris Redfield ก่อนหน้านั้นมันได้กลืน Rodrigo Juan Raval เมื่อใันตายมันก็คายโรดิโกออกมา

Gulp Wormปรากฎตัวอีกครั้งในภาค Resident Evil: The Darkside Chronicles มันถูกปล่อยโดย Alfred Ashford เพื่อสังหารแคลร์และ Steve Burnside ในที่สุดมันก็ถูกสังหาร