หน้าเว็บ

Wolfpack

Wolfpack เป็นชื่อเล่นของทีมปฏิบัติการใน Umbrella Security Service ประกอบด้วย LUPO,Four-Eyes,BERTHA,SPECTRE,BELTWAY และ VECTOR ซึ่งนำโดยลูโปถูก ส่งมาทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายของอัมเบรลล่าและงานวิจัย B.O.W. 

สมาชิกทีม
  • VECTOR - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพรางตัว ไม่ระบุชื่อจริง
  • Hector Hivers - ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด รหัส"BELTWAY"
  • Karen LesProx - หัวหน้าทีม รหัส"LUPO"
  • Vladimir Bodroski - พลแม่นปืน รหัส"SPECTRE"
  • Michaela Heinzwaffen - แพทย์สนาม รหัส"BERTHA"
  • Christine Yamata - นักวิทยาศาสตร์ภาคสนาม รหัส"FOUR EYES"