หน้าเว็บ

Crispin Jettingham (Dee-Ay)

วันที่เกิด : 1970
เพศ : ชาย
ส่วนสูง : ไม่ระบุ
น้ำหนัก : ไม่ระบุ
อาชีพ
: หัวหน้าทีมเอ็กโคซิกส์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
สถานะ: ไม่ระบุ
"ทำงานกันเป็นทีม... นั่นเป็นทางเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้"

Crispin Jettingham รหัส Dee-Ay เป็นสมาชิกของทีม Echo Six สังกัด SPEC OPS Field Unit และปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าทีม เขาเป็นผู้นำทีมในเหตุการณ์ Raccoon City Incident

ชีวประวัติ

คริสปินรับราชการเป็นทหารสหรัฐในชีวิตวัยผู้ใหญ่เกือบทั้งชีวิตพร้อมกับอาวุธที่หลากหลายและทักษะความเป็นผู้นำของเขาทำให้เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับตำแหน่งผู้นำทีมเอ็กโคซิกส์

ทักษะเฉพาะและอุปกรณ์ที่เชี่ยวชาญ

ชุดเกราะ
เกราะของคริสปินช่วยลดความเสียหายจากกระสุน

รีโหลดฉับพลัน
ประสบการณ์การฝึกของเขาทำให้เธอบรรจุกระสุนได้อย่างรวดเร็ว

กระสุนเพลิง
กระสุนที่ยิงใส่ศัตรูแล้วจะติดไฟ

กันแอนด์เบลซซิ่ง
คริสปินมีความสามารถลึกลับทำให้กระสุนไม่มีวันหมดในช่วงเวลาหนึ่ง

ทหารเหนือมนุษย์
คริสปินนำข้างหน้าพร้อมกับเพิ่มความแม่นยำและความรุนแรงในการโจมตีขณะที่ความเสียหายที่มีต่อเขาไม่เป็นผล