หน้าเว็บ

Chrysalid

วันที่สร้าง : 2013
เกิดโดย : การติดเชื้อC-Virus
สร้างจาก : มนุษย์
ส่วนสูง : ไม่กำหนด
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่เคลื่อนไหว
Chrysalid เป็นระยะฟักตัวที่นำไปสู่การกลายพันธุ์ต่อไปของ C-Virus หลังจากที่กลายเป็น J'avo (หรือในบางกรณีสัตว์ทดลองอาจกลายเป็นดักแด้ทันที) สัตว์ที่ปะทุออกมาจากดักแด้จะเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์และอาจแตกต่างกันหลายชนิด

ชีววิทยาของดักแด้

ดักแด้มักจะเริ่มต้นจากจูอาโว บางครั้งเมื่อรับความเสียหายเพียงพอ มันจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งห่อตัวเองอยู่ในรัง ในรังดักแด้สัตว์ทดลองจะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองเป็นร่างกลายพันธุ์ใหม่ มีข้อสังเกตว่าบางครั้งการฉีดC-Virusโดยตรงทำให้สัตว์ทดลองเข้าสู่สภาวะดักแด้ในทันทีซึ่งพบเมื่อเจ้าหน้าที่ B.S.A.A. Finn Macauley, Ben Airhart, Carl Alfonso, และ Andy Walker โดย Carla Radames เป็นผู้ทำ

การกลายพันธุ์ของพวกเขาทั้งสี่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่า Napad ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อซึ่งสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีเนื้อหนอกเต็มตัว ขาของมันสั้นขณะที่แขนยาวและมีกล้ามเนื้อ ร่างกายปกคลุมไปด้วยกล้ามเนื้อไหม้ไฟ จุดที่เด่นที่สุดคือหนองใหญ่บนหลังของมันบริเวณสะบัก

การกลายพันธุ์สมบูรณ์ตัวอื่นๆก็มี Strelats, Mesets, Gnezdo, และแม้แต่ Lepotitsa การเปลี่ยนแปลงของคาร์ล่า ราแดมส์เป็นร่างเหมือนของ Ada Wong ก็ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์