หน้าเว็บ

Napad

วันที่สร้าง : 24 ธันวาคม 2012
เกิดโดย : การติดเชื้อC-Virus
สร้างจาก : มนุษย์(มากกว่าหนึ่ง)
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่ระบุ
Napad เป็น J'avo กลายพัันธุ์โดยเกิดจากศพที่ติดเชื้อ C-Virus รวมตัวกัน นาพัดในภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียนแปลว่า"โจมตี" ถูกพบโดย Chris Redfield และ Piers Nivans ในศาลากลางอีโดเนีย ถูกพบอีกครั้งบนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ Sherry Birkin และ Jake Muller ถูกจับตัว

Ada Wong พบพวกมันในห้องทดลองใต้ดิน Tall Oak Cathedral ที่ซึ่งพวกมันฟักออกมาจาก Chrysalid โดยดักแด้ตัวเดียวกันก็ถูกพบโดย Leon S. Kennedy และ Helena Harper แต่ไม่ได้ฟัก

ชีววิทยาของนาพัด

ภายในร่างกายของนาพัดมีอุณหภูมิสูงทำให้น้ำในร่างกายระเหยและใช้ประโยชน์จากไอน้ำเป็นอาวุธโจมตีศัตรู ร่างของมัีนเหนียวทนและมีขนาดใหญ่ บางส่วนของร่างกายถูกล้อมรอบด้วยเปลือกแข็งๆ นี่โดดเด่นมากที่สุดคือส่วนที่ยื่นออกมาจากบริเวณกระดูกสะบัก แต่กล้ามเนื้อด้านล่างขวาที่ยื่นออกมาเป็นจุดอ่อน เกราะของมันสามารถป้องกันอาวุธปืนได้บางชนิดแต่ระเบิดก็สามารถทำลายได้ทำให้เปิดชั้นเนื้อที่อยู่ข้างใน

การโจมตี

นาพัดอาศัยความแข็งแรงในการโจมตีเหยื่อ พลังโจมตีรุนแรงมากแต่การโจมตีค่อนข้างซ้ำซากสามารถคาดเดาหลบการโจมตีได้ โดยท่าโจมตีมีดังนี้


  • ทุบ : นาพัดจะเหวี่ยงแขนใส่เหยื่อทำให้เลือดลดสองถึงสามช่อง
  • พุ่งชน : เมื่อได้ระยะที่แน่นอน นาพัดจะพุ่งเข้าหาเหยื่อทำให้เลือดลดสี่ช่องและทำให้ล้มลง
  • ชก : หลังจากที่เหยื่อถูกชนล้ม มันจะตะบันหมัดทำให้ิเหยื่ออยู่ในสถานะเสียชีวิต
  • ทุ่ม : นาพัดจะแกว่งแขนสองครั้งเพื่อคว้าเหยื่อและโยนทุ่มลงกับพื้น
  • หลังมือ : ถ้าเหยื่ออยู่หลังมัน มันจะใช้หลังมือตีใส่เหยื่อ
  • แกว่งแขน : ก่อนที่มันจะตาย มันจะแกว่งแขนตี้หยื่อสร้างความเสียหายครึ่งหนึ่ง