หน้าเว็บ

Gnezdo

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
สร้างจาก : มนุษย์
ส่วนสูง : แล้วแต่เหยื่อ
เกิดโดย : การกลายพันธุ์โดยสมบูรณ์ของ C-Virus
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่ระบุ
Gnezdo เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการกลายพันธุ์โดยสมบูรณ์เกิดจาก Chrysalid พวกมันปรากฏตัวเป็นฝูง ตัวที่ใหญ๋ที่สุดทำหน้าที่เป็นนางพญาแบกรังนำทางฝูง โดยใช้แมลงขนาดเล็กเป็นเกราะป้องกันตัว นางพญาจะซ่อนตัวอยู่ในฝูงนอกจากว่าร่างกายบาดเจ็บสาหัสมาก การทำลายนางพญาจึงเป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดจีเนสโด

การโจมตี

แม้ว่าจีเนสโดจะเคลื่อนที่ช้าแต่การโจมตีสร้างความเสียหายมาก นอกจากนี้ยังสามารถรวมฝูงเป็นรูปมนุษย์สร้างความสับสน แต่การโจมตีของมันมีเพียงพาฝูงพุ่งเขาหา สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรง หากจะรับมือกับมันจึงต้องใช้ความเร็วและระมัดระวังมาก