หน้าเว็บ

Strelats

วันที่สร้าง : 24 ธัีนวาคม 2012
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การกลายพันธุ์โดยสมบูรณ์ของ C-Virus
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่ระบุ
Strelats คือ J'avo กลายพันธุ์โดย C-Virus สเตรลาทส์มีชื่อมาจากภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียนแปลว่า"มือปืน"

ชีววิทยา

สเตรลาทส์เป็นการกลายพันธุ์รูปแบบหนึ่งของจูอาโวทีี่จะกลายพันธุ์หลังจากได้รับการบาดเจ็บ มีเกล็ดเป็นเกราะปกคลุมไปทั่วหัวของมันและมีเขารอบศีรษะและคอของมัน มีหางแตกปลายและค่อนข้างเหมือนกิ้งก่า แม้ว่าหัวมันจะใหญ่แต่มันเป็นการกลายพันธุ์จากดักแด้ที่มีความเร็วมากที่สุดในเกม

จากระยะไกล มันสามารถยิงกระสุนด้วยความเร็วที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตอบโต้ได้ทัน ในระยะใกล้สเตรลาทส์จะพ่นพิษที่ทำให้บิดเบือนการมองเห็นและสามารถพ่นพิษที่สามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วหากไม่ทันได้ระวังตัว สเตรลาทส์ค่อนข้างทนต่อกระสุนปืน แต่อ่อนแอต่ออาวุธระยะใกล้่ซึ่งสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว