หน้าเว็บ

Farfarello

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
สร้างจาก : ฮันเตอร์
สร้างโดย : การติดเชื้อ T-Virus และ T-Abyss
จุดประสงค์ : ทดลอง,ผลิตเป็นจำนวนมาก
สถานะ : เคลื่อนไหว
Farfarello เป็นสายพันธุ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ B.O.W. ประเภท Hunter ชื่อของมันมาจากนิยาย Divide Comedy ของ Dante Alighieri เป็นภาษาอิตาลีแปลว่าก็อปลิน, วิญญาณร้าย

รายละเอียด

ฟาร์ฟาเรลโลพัฒนาโดย Il Veltro องค์กรก่อการร้ายโดยใช้ t-Abyss virus กับฮันเตอร์

ผลจากการใช้ t-Abyss virus ทำให้ฟาร์ฟาเรลโลมีลักษณะเป็นน้ำ เช่น สามารถเลียนแบบสภาพแวดล้อมของพวกเขาและสามารถโปร่งใสเหมือนกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ แต่การควบรวม T-Virus และ t-Abyss virus เชื่อว่าทำให้ฮันเตอร์ก้าวร้าวยากที่จะควบคุมมากกว่าฮันเตอร์ปกติ

มันแข็งแรงและมีขนาดใหญ่กว่าฮันเตอร์ทั่วไป สามารถมองเห็นพวกมันได้โดยสแกนด้วยเครื่อง Genesis หรือสร้างความเสียหายให้กับมัน การระบุตำแหน่งของตัวมันสามารถทำได้โดยใช้ศูนย์เลเซอร์ในการเล็ง การเดินของมันจะเตะหิมะขึ้นก็สามารถแสดงตำแหน่งของมันได้

การล่องหนของฟาร์ฟาเรลโล