หน้าเว็บ

Globster

วันที่สร้าง : 2004
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อ t-Abyss virus
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : ไม่เคลื่อนไหว
Globster เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการกลายพันธุ์ผิดปกติ(ไม่เจตนาสร้าง)จาก t-Abyss virus

ประวัติ

ผู้ก่อการร้าย Il Veltro บนเรือ Queen Dido กลายพันธุ์เป็นกล็อบสเตอร์ บางส่วนเสียชีวิตในช่วงกลางของการกลายพันธุ์(น่าจะตอนเรือระเบิด) อีกบางส่วนมีชีวิตรอดและอาศัยอยู่ใต้น้ำ

ต่อมาในปี 2005 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลอยเข้ามาใกล้ชายหาดให้พวกเขาได้ศึกษา(และในบางกรณีก็ฆ่า)โดยเจ้าหน้าที่ B.S.A.A. Jill Valentine และ Parker Luciani

ชีววิทยา

กล็อปสเตอร์มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่สีชมพู มีปากขนาดใหญ่ที่แสดงฟันอย่างชัดเจนอยู่ข้างใต้ แม้จะถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์แต่ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ ไม่มีดวงตา ไม่มีหู จมูก แขน หรือขา  เคลื่อนที่บนพื้นดินค่อนข้างเชื่องช้า แต่ในใต้น้ำสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถเห็นมันว่ายได้เร็วกว่ามนุษย์ในส่วนที่จมของเรือควีนดิโด้ มันมีจุดอ่อนอยู่ที่ปากข้างใต้ของมัน จะเห็นปากก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่หรือโจมตี ในใต้น้ำมันมีอันตรายมากโดยจะฆ่าผู้เล่นทันทีด้วยการกลืนหากพบเห็น