หน้าเว็บ

Shrieker

วันที่สร้าง : 2013
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อ C-Virus (จากการสูดดม)
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
Shrieker เป็น Zombie อีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏใน Resident Evil 6 เหมือนกับ Whopper ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว มันถูกพบโดย Leon S. Kennedy, Helena Harper, และ Ada Wong ตลอดเมือง Tall Oaks

ชีววิทยา

ซอมบี้ประเภทนี้จะเหมือนกับซอมบี้ทั่วไปที่มีเซลล์ผิวตายสีเทา ร่างกายของมันแสดงให้เห็นว่าบอบบางต่อการทำร้ายและเปราะบางเหมือนซอมบี้ทั่วไป แต่ความสามารถในการเคลื่อนไหวไม่ได้ลดลงไป มันสามารถเดินหรือวิ่งได้อย่างไม่จำกัด

สิ่งที่น่าสังเกตที่สุดคือเนื้องอกขนาดใหญ่ที่เจริญเติบโตจากทรวงอก เนื้องอกจะเต้นและเรืองแสงเป็นสีแดงและสีส้ม เพราะการเจริญเติบโตนี้ทำให้มันมีคอขนาดใหญ่เพื่อรองรับขนาดที่แท้จริงของเนื้องอก ทำให้มันมีความสามารถในการเปล่งเสียงดังที่ทำให้หูแตกได้ ตรงจุดนั้นทำให้เนื้องอกเต้นอย่างรวดเร็วและยุบลงรวมถึงหยุดการเรืองแสงชั่วขณะหนึ่ง

สันนิษฐานว่าเนื้องอกดังกล่าวอาจจะเป็นปอดที่กลายพันธุ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปอดของมันบอบบางมากสามารถฉีกขาดได้ด้วยกระสุนปืน เมื่อปอดถูกทำลายจะปรากฏช่องว่างบนลำตัวท่อนบน มันยังคงใช้บางส่วนของระบบหายใจ การเชื่อมต่อกันของกระดูกอ่อนไทรอยด์, กระดูกอ่อนไครคลอยด์, หลอดลมจะปรากฏให้เห็นผ่านช่องว่างและดูเหมือนว่าอวัยวะเหล่านั้นนำมาใช้ผลิตเสียงกรีดร้องซึ่งงอกขึ้นใหม่หลังจากที่ปอดฉีกขาด

ตามข้อมูลในเกม เสียงที่ชรีคเกอร์ผลิตออกมาจะทำให้ซอมบี้ตอบสนองต่อเสียงนั้นโดยกระตุ้นระบบการได้ยินและระบบประสาทของซอมบี้ให้ตรงไปยังตำแหน่งของชรีคเกอร์ แต่ถ้าเสียงถูกรบกวนด้วยการทำลายปอด เสียงจะแปรเปลี่ยนเป็นระดับเสียงที่สูงที่ซอมบี้ไม่สามารถทนได้จะเป็นการทำลายสมองด้วยการเผาสมอง

พฤติกรรม

ทราบข้อมูลของมันน้อยมากแต่ดูเหมือนว่ามันแยกตัวออกจากซอมบี้เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของมันไม่เหมือนกับซอมบี้ตัวอื่นที่จะเข้าไปชนกระแทกแต่มันเดินตุบัดไปข้างหน้า เมื่อได้ระยะมันจะใช้ปอดกลายพันธุ์เปล่งเสียงร้องไปหาเหยื่อของมัน มันยังคงเป็นเหมือนซอมบี้ทั่วไปที่โหยหาเนื้อที่ครั้งแรกลีออนและเฮเลนาพบว่ามันกินเนื้อคนอยู่บนถนนเมืองทอลโอ๊คส์