หน้าเว็บ

Whopper

วันที่เกิด : 2013
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อ C-Virus (จากการสูดดม)
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
Whopper เป็นรุ่นใหญ่ของ Zombie ที่ Leon S. Kennedy, Helena Harper, และ Ada Wong พบตลอดเมือง Tall Oaks โดยเฉพาะในสถานีรถไฟใต้ดินทอลล์โอ๊คส์และสุสานใต้ดินในป่าช้า นอกจากนี้เอด้ายังพบอีกสองตัวบนดาดฟ้า Quad Tower ใน Lanshiang และว็อปเปอร์ยังมีตัวที่ใหญ่กว่านี้เรียกว่าว็อปเปอร์ซูพรีม

ชีววิทยา

มันมีความคล้ายคลึงกับซอมบี้ตัวอื่นๆ ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือผิวสีเทาเหมือนกันและรอยฟกช้ำทั่วตัว มันมีจุดเห็นได้ชัดคือขนาดตัวของมััน นอกเหนือจากนั้นยังมีขนาดที่สูงกว่าผู้ชายปกติโดยเฉลี่ย มวลของร่างกายมีมากกว่าปกติ ปริมาณไขมันที่มากมายทำให้มีแนวโน้มว่าสามารถทนทานต่อกระสุนมากกว่าซอมบี้ทั่วไปซึ่งร่างกายของซอมบี้ทั่วไปจะฉีกขาดได้ง่าย

ขนาดตัวของมันทำให้มีข้อได้เปรียบที่พละกำลัง สามารถล้มคนอย่างง่ายดายด้วยการชนเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับยกขึ้นเหนือศีรษะซึ่งกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย แต่ก็ยังเชื่องช้าและเทอะทะกว่าซอมบี้ทั่วไป มันสามารถตั้งท่าแล้ววิ่งเข้าไปหาเหยื่อที่เล็งไว้

พฤติกรรม

ซอมบี้ประเภทนี้มีพฤติกรรมแตกต่างจากซอมบี้ทั่วไป แต่เป้าหมายหลักของมันก็คือล่าและหาอาหาร พวกมันใช้ขนาดเอาชนะศัตรูของพวกเขา ด้วยน้ำหนักตัวที่มากทำให้สิ่งมีชีวิตประเภทนี้เป็นตัวอันตรายเพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะหยุดหรือชะลอมันด้วยอำนาจการยิง

เมื่อลีออนและเฮเลนาพบผีดิบประเภทนี้ในสุสานใต้ดิน มันใช้น้ำหนักเป็นข้อได้เปรียบที่สะพานไม้ทำให้ลีออนและเฮเลนาเสียสมดุล ทำให้มันมีโอกาสเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วและโจมตีทั้งสอง

เมื่อว็อปเปอร์ถูกฆ่าก็อาจจะล้มทับใส่ผู้เล่นได้และสร้างความเสียหายมากพอสมควร