หน้าเว็บ

Scagdead

วันที่สร้าง : 2005
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อ T-Abyss virus
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : ไม่เคลื่อนไหว
Scagdead เป็น B.O.W. ที่สร้างขึ้นจากการติดเชื้อ T-Abyss virus

รายละเอียด

สแคกเดดเกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสในร่างของโฮสต์ การกลายพันธุ์รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโฮสต์มีภูมิต้านทานไวรัสแข็งแรงกว่าปกติ เพราะไวรัสใช้เวลานานกว่าจะแพร่เชื้อ ผมที่ได้คือออกมาเป็นลักษณะผิดปกติเกิดเป็นลักษณะที่ไม่สมประกอบของสแคกเดด

ลักษณะทางชีววิทยา

สแคกเดดมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดร่างใหญ่มีขาใหญ่เหมือนเสา สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่มีร่างกายเทอะทะ สีของร่างกายส่วนใหญ่เป็นสีเทาแต่ยังคงหลงเหลือสีเนื้อไว้อยู่ หัวของโฮสต์อยู่เหมือนเดิมคู่กับกระเพาะปลามีเขี้ยวซึ่งเปิดอ้า ในบางกรณีมันก็สามารถกล่าวคำหรือวลีซ้ำๆได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าศีรษะจะกลายพันธุ์และไม่บุบสลาย สแคกเดดไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆแต่เป็นเพียงการกล่าวซ้ำๆเพราะเป็นจิตสำนึกของโฮสต์

ในขณะที่แขนซ้ายของมันไม่เปลี่ยนแปลงจากลักษณะปกติของมนุษย์ แต่แขนขวากลายพันธุ์เป็นลักษณะแปลกประหลาด กลายเป็นมัดกล้ามขนาดใหญ่และสิ้นสุดที่มือที่มีลักษณะเหมือนใบเลื่อยซึ่งสามารถหมุนได้รวดเร็วเหมือนกับ Chainsaw Majini และเป็นการโจมตีหลักของมัน มันสามารถบ้วนกับดักคล้ายหอยออกมาจากปาก กับดักเหล่านี้คอยขัดขวางผู้เล่นทำให้สแคกเดดมีโอกาสเข้าใกล้และโจมตี แต่ก็สามารถทำลายได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว

สแคกเดดสามารถโจมตีให้ตายเพียงครั้งเดียวโดยมันจะจับขาของเหยื่อแล้วตัดด้วยใบเลื่อย มันโจมตีโดยจับขาเหยื่อเหวี่ยงขึ้นและใช้ใบเลื่อยฟันหน้าตายทันทีแม้ว่าจะมีเลือดเต็มก็ตามที

มีสแคกเดดเพียงสี่ตัวเท่านั้นที่อยู่ในเกมที่สู้ด้วย สองตัวบนเรือควีนซีโนเบีย ตัวหนึ่งบนดาดฟ้าเดินเล่นซึ่งมาในฐานะของบอสที่ Jill Valentine และ Parker Luciani ต้องสู้ด้วย และอีกตัวหนึ่งอยู่บนทางที่จิลต้องไปหารีโมทของโดรน ยังมีอีกสองตัวที่เหลืออยู่บนเรือ Queen Semiramis สแคกเดดสามารถพบใน Raid Mode มักจะอยู่ในส่วนเดียวของเนื้อเรื่อง

จุดอ่อนของสแคกเดดอยู่ที่ศีรษะของโฮสต์ที่เป็นมนุษย์