หน้าเว็บ

Bella Sisters

วันที่เกิด : ก่อนปี 2004
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดปรสิตพลาก้า
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่เคลื่อนไหว
Bella Sisters คือ Ganado หญิงถือเลื่อย พวกเธอถือเลื่อยสีแดงพันผ้าพันแผลที่ใบหน้า พวกเธอเหมือนกับ Dr. Salvador แต่วิ่งเร็วกว่า

หนึ่งในแฝดพบ Ada Wong ระหว่างหาทางเข้าไปใน Church แฝดอีกคนพบเธอที่ใกล้ถ้ำอีกฝากหนึ่งของหุบเขา ทั้งสองพบกันในแคมป์ร่วมกันโจมตี Leon S. Kennedy แต่ลีออนก็สามารถกำจัดได้