หน้าเว็บ

Type-2 Plaga

Type-2 Plaga เป็นรูปแบบทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งของปรสิต Plaga พลาก้าประเภทที่สองถูกสร้างขึ้นโดยแผนกเวชภัณฑ์ของ Tricell, inc. โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเป็นอาวุธชีวภาพ ถูกสร้างขึ้นโดยปรสิตพลาก้าปกติรวมกับดีเอ็นเอของปลิง พลาก้าจะเข้าไปในตัวโฮสต์ในรูปแบบของไข่และใช้เวลาพัฒนาโฮสต์ ข้อด้อยที่สำคัญคือใช้เวลาติดเชื้อโฮสต์นานกว่าพลาก้าจะควบคุมโฮสต์ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดใน Leon S. Kennedy ที่ทำลายแผนยึดครองโลกของ Osmund Saddler และช่วยชีวิต Ashley Graham แม้ทั้งสองจะได้รับไข่ปรสิตแต่ก็สามารถทำลายได้

ปรสิตพลาก้าประเภทที่สองจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นตัวเต็มวัยอย่างรวดเร็วมาก การเข้าไปในตัวโฮสต์ของพลาก้าประเภทนี้จึงเป็นการบังคับกลืนทางปากซึ่งใช้กับโฮสต์ที่ไม่เต็มใจ ด้วยวิธีการนี้ทำให้อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโฮสต์ถูกควบคุมภายในไม่กี่วินาทีเป็นประทับใจของไทรเซลล์ โดยโฮสต์(ซึ่งใน Kijuju เรียกว่า Majini แปลว่าวิญญาณชั่วร้าย)ถูกควบคุมให้ฆ่าบุคคลอื่นจนเป็นกิจกรรมหลัก.ในขณะที่พลาก้าแบบเดิมต้องอ่อนให้กับโฮสต์ก่อนที่จะควบคุมร่างโฮสต์ได้ซึ่งพลาก้าประเภทที่สองนี้ไม่ต้องการ มันจะเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นหุ่นเชิดไร้ความคิดทันที มีเพียงมนุษย์สองคนที่ได้เห็นการติดเชื้อ

ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ติดเชื้อพลาก้าประเภทที่สอง
ประเภทการกลายพันธุ์

แม้ว่าพลาก้าประเภทที่สองมีความทนทานต่อแสงแดดมากขึ้นแต่หากถูกแสงของ Flash Grenade จะตายทันทีหากอยู่ในพื้นที่รัศมีระเบิด
  • ตัวอ่อน - มาจินิส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยปรสิตพลาก้าตัวอ่อน วิธีเดียวที่แพร่ปรสิตเมื่อมีโอกาสคือการจับล็อกเป้าหมาย พลาก้าจะออกมาจากปากของโฮสต์และพยายามกัดที่ศีรษะของเหยื่อ ร่างนี้พลาก้าจะอ่อนแอเพราะถ้าโฮสต์ตายแล้วมันไม่แข็งแรงพอที่จะจัดการดัดแปลงร่างด้วยตัวเอง ถ้าศีรษะของโฮสต์ถูกทำลาย พลาก้าจะโผล่ออกมาจากต้นคอแต่มาจินิจะตายและสลายไป
  • Cephalo - ลักษณะเป็นปรสิตหนวดยาวและมีใบมีดที่ปลายโผล่ออกมาจากคอของโฮสต์ถ้าศีรษะถูกทำลายหรือถูกฟัน แม้ว่ามีพลังทุ่มรุนแรงแต่แค่เพียงอยู่ใกล้ๆมันก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยในตอนที่มันแกว่งใบมีดไปมา
  • Kipepeo - ปรสิตมีปีกถอดตัวเองจากโฮสต์และโจมตีอย่างอิสระโดยจะโจมตีที่ปลายหางได้